वेबसाइटवर परत जा
प्रभु येशू, मी तुला धन्यवाद देतो आणि स्तुति करतो कारण तू चांगला आहेस व तुझी दया सदासर्वकाळ कायम राहते.

परमेश्वर चांगला आहे म्हणून त्याचा सन्मान करा. त्याचे खरे प्रेम सदैव चालू राहील. (स्तोत्रसंहिता 118:1)
प्रभु येशू , अधोलोक व मृत्युच्या किल्ल्या तुझ्याजवळ आहेत, मी तुजसमोर नतमस्तक होतो

मी मेलो होतो, पण पाहा; मी अनंतकाळासाठी जिवंत आहे! आणि माझ्या जवळ मरणाच्या व अधोलोकाच्या किल्ल्या आहेत. ( प्रकटीकरण 1:18)
प्रभु येशू, तू सदा सर्वकाळ जिवंत आहे, मी तुझी उपासना करतो

मी मेलो होतो, पण पाहा; मी अनंतकाळासाठी जिवंत आहे! आणि माझ्या जवळ मरणाच्या व अधोलोकाच्या किल्ल्या आहेत. ( प्रकटीकरण 1:18)
मी तुझी उपासना करतो प्रभु येशू, तूं दाविदाचा सिंह आहे आणि दाविदाचा अंकुर आहेस. तूं सर्वावर प्रभुत्व मिळविले आहे, प्रभु येशू, मी तुझा धन्यवाद करतो आणि तुझीस्तुती करतो कारण तूं चांगला आहे आणि तुझी दया युगानुयुग कायम राहते.

पण वडीलांपैकी एकजण मला म्हणाला, “रडू नकोस! पहा, यहूदा वंशाचा सिंह, दाविदाचा अंकुर हा विजयी झाला आहे. तो गुंडाळी उघडण्यास व तिचे सात शिक्के उघडण्यास समर्थ आहे.” ( प्रकटीकरण 5:5)
प्रभु येशू, तूं गौरवशाली आहेस आणि तुझे नाव सर्व नावांहून श्रेष्ठ आहे. मी तुझी उपासना करतो.

म्हणून देवाने सुद्धा त्याला अत्युच्च केले, व सर्व नावाहून जे नाव श्रष्ठ आहे ते त्याला दिले. (फिलिप्पैकरांस 2:9)
प्रभू येशू ख्रिस्ता, विश्वसनीय आणि विश्वासू साक्षी,मी तुझी उपासना करतो.

एवं उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासपूर्ण साक्षी, मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वह जो हमसे प्रेम करता है तथा जिसने अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया है। (प्रकाशित वाक्य 1:5 )
प्रभू येशू ख्रिस्ता, मृतांमधील प्रथम जन्मलेला,मी तुझी उपासना करतो.

एवं उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासपूर्ण साक्षी, मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वह जो हमसे प्रेम करता है तथा जिसने अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया है। (प्रकाशित वाक्य 1:5 )
प्रभू येशू ख्रिस्ता, पृथ्वीवरील राजांचा शासक,मी तुझी उपासना करतो.

एवं उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासपूर्ण साक्षी, मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वह जो हमसे प्रेम करता है तथा जिसने अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया है। (प्रकाशित वाक्य 1:5)
प्रभू येशू, तूअल्फा आणि ओमेगा आहे,मी तुझी उपासना करतो.

भु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आनेवाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, “मैं ही अलफा और ओमेगा हूँ।” (प्रकाशित वाक्य 1:8)
प्रभू येशू, तूप्रारंभ आणि अंत आहे,मी तुझी उपासना करतो.

प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आनेवाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, “मैं ही अलफा और ओमेगा हूँ।” (प्रकाशित वाक्य 1:8)
प्रभू येशू, तू जो एकच आहे, जो होता आणि जो येणार आहे, सर्वशक्तिमान, मी तुझी उपासना करतो.

प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आनेवाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, “मैं ही अलफा और ओमेगा हूँ।” (प्रकाशित वाक्य 1:8)
प्रभू येशू, तुझे डोळे हे अग्नीच्या ज्वालेसारखे आहे, माझ्या देवा मी तुझी उपासना करतो.

उसके सिर तथा केश सफेद ऊन जैसे उजले थे। तथा उसके नेत्र अग्नि की चमचमाती लपटों के समान थे। 15 उसके चरण भट्टी में अभी-अभी तपाए गए उत्तम काँसे के समान चमक रहे थे। उसका स्वर अनेक जलधाराओं के गर्जन के समान था। 16 तथा उसने अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए हुए थे। उसके मुख से एक तेज दोधारी तलवार बाहर निकल रही थी। उसकी छवि तीव्रतम दमकते सूर्य के समान उज्वल थी। (प्रकाशित वाक्य 1:14-16 )
प्रभू येशू, तुझे तेज हे सूर्य त्याच्या संपूर्ण तेजात चमकण्या सारखे आहे, माझ्या प्रभू मी तुझी उपासना करतो

उसके सिर तथा केश सफेद ऊन जैसे उजले थे। तथा उसके नेत्र अग्नि की चमचमाती लपटों के समान थे। 15 उसके चरण भट्टी में अभी-अभी तपाए गए उत्तम काँसे के समान चमक रहे थे। उसका स्वर अनेक जलधाराओं के गर्जन के समान था। 16 तथा उसने अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए हुए थे। उसके मुख से एक तेज दोधारी तलवार बाहर निकल रही थी। उसकी छवि तीव्रतम दमकते सूर्य के समान उज्वल थी। (प्रकाशित वाक्य 1:14-16 )
प्रभू येशू, तू प्रथम आणि शेवट आहे,मी तुझी उपासना करतो.

मैंने जब उसे देखा तो मैं उसके चरणों पर मरे हुए के समान गिर पड़ा। फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, “डर मत, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम भी हूँ। (प्रकाशित वाक्य 1:17 )
प्रभू येशू, तू प्रभुत्व मिळविले आहे आणि पित्या बरोबर त्याच्या सिंहासनावर बसला आहेस.मी तुजपुढे नतमस्तक होतो.

“जो विजयी होगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान करूँगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं विजयी बनकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। (प्रकाशित वाक्य 3:21 )
प्रभो, तू माझे बल व माझे गीत आहे.मी तुजपुढे नतमस्तक होतो.

परमेश्वर माझे सामर्थ्य आहे. तो माझे रक्षण करितो. मी त्याची स्तुतिस्तोत्रे गाईन; [परमेश्वर माझा देव आहे; तो माझ्या पूर्वजाचा देव आहे; मी त्याचे गौरव करीन. (निर्गम 15:2 )
प्रभो, तू माझा देव आहेस आणि तू माझे तारण झाला आहे, मी तुजपुढे नतमस्तक होतो.

परमेश्वर माझे सामर्थ्य आहे. तो माझे रक्षण करितो. मी त्याची स्तुतिस्तोत्रे गाईन; [परमेश्वर माझा देव आहे; तो माझ्या पूर्वजाचा देव आहे; मी त्याचे गौरव करीन. (निर्गम 15:2 )
प्रभू येशू, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर आणि ते जे पृथ्वी खाली आहेत तो प्रत्येक गुडघा तुजपुढे नतमस्तक होतो.

यासाठी की, स्वर्गात, पृथ्वीवर व पृथ्वीखाली जे आहेत त्या सर्वांनी येशूच्या नावाच्या महिम्यासाठी गुडघे टेकावेत. (फिलिप्पैकरांस 2:10)
प्रभू येशू मी तुझी उपासना करतो, कारण तू इम्मानुएल, परमेश्वर आमच्या सानिध्य असा आहेस.

“कुमारी गर्भवती होईल, ती एका मुलाला जन्म देईल आणि ते त्याला ‘इम्मानुएल’ म्हणजे ‘आमच्याबरोबर देव आहे’ असे म्हणतील.” (मत्तय 1:23)
हे प्रभो, आमच्या देवा, किती उत्तम, किती वैभवी, किती गौरवी तुझे नाव हे संपूर्ण पृथ्वी मध्ये आहे!

परमेश्वरा, आमच्या स्वामी तुझे नाव पृथ्वीवरील सर्व नावात अतिशय चांगले आहे, अद्भुत आहे. (स्तोत्रसंहिता 8:9)
प्रभो, तू राजा आहेस सदा सर्वकाळसाठी, मी तुजपुढे नतमस्तक होतो.

त्या लोकांना तुझ्या भूमीतून घालवून दे. (स्तोत्रसंहिता 10:16)
Use the and keys on your keyboard or scroll your mouse to go to the next Praise